Cena: 259€

  • Ogranicen moment yavijanja na 90 Nm

– Udarni mehanizam: Twin hammer
3 pozicije za regulaciju snage zavrtanja
– Radni moment (zavrtanje):  90 Nm
– Maks. moment (odvrtanje): 1300 Nm
– Težina: 2 kg

– Sve cene su bez PDV-a!