Cena: 549€

– S2S promena smera
– Udarni mehanizam: Twin hammer
– 2 jačine odvijanja i zavijanja
– Moment na 1. sekundi zavijanja: 407 Nm
– Moment na 4. sekundi zavijanja: 1464 Nm
– Moment na 10. sekundi odvijanja: 1950 Nm
– Broj udara u minuti: 1.200
– Broj obrtaja u minuti: 6.500
– Potrošnja vazduha: 4,8 l/s
– Crevo min. unutrašnji Ø 13 mm
– Težina: 3,15 kg

– Sve cene su bez PDV-a!