Cena: 179€

– Udarni mehanizam: Twin Hammer
– Ultra kratak i snažan: 90 mm
– Radni moment (zavrtanje) 90-450 Nm
– Maksimalni moment (odvijanje) 650 Nm
– U 10 sekundi maksimalni odvijajući moment 1254 Nm
– Težina: 1.1 kg

– Sve cene su bez PDV-a!